ระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข มุกดาหาร

[คำอธิบาย: สมาชิกสามารถประเมินได้เพียง 1 ครั้งการใช้บริการ ต่อพนักงาน 1 ท่าน ในหนึ่งวันเท่านั้น]

       *Scan QR-Code ด้วยโทรศัพท์มือถือของท่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ

 

ภาวดี แสวงบุญ

ผู้จัดการสหกรณ์
Tel: 042-633587,088-5578567
 

 

วิไลวรรณ บัญญัตินพรัตน์

เจ้าหน้าที่บัญชี
Tel: 042-633587,088-5578567
 

 

อัทธีญา ทิพยเลิศ

เจ้าหน้าที่การเงิน
Tel: 042-633587,088-5578567
 
 

 

ปาณิสรา มะโนธรรม

เจ้าหน้าที่ธุรการ
Tel: 042-633587,088-5578567
 
 

 

รัตน์รวี สายเชื้อ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
Tel: 042-633587,088-5578567